ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 27kW"

Ze wzgledu na niespójnośc zapytania ofertowego polegającego na błędnie podanym wzorze wprowadzone zostały poprawki do zapytania ofertowego PSP3.27.15.2020

Zapytanie ofertowe: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 27kW"
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spis załącznikówZapytanie ofertowe- "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 27kW"

Wykaz załączników
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe na utwardzenie kruszywem parkingu.


Drugie zapytanie ofertowe na budowe ogrodzenia parkingu.

Zapytanie ofertowe na budowe ogrodzenia parkingu.

Ze względu na brak ofert postepowanie ofertowe nie zostało roztrzygnięte. 
 
   
Copyright (c)2013 BIP-PSP3 OSTROWIEC ŚW.