PRACOWNICY
ROK SZKOLNY 2020/2021
Dyrekcja szkoły; 
Mariusz Szczerbiński - dyrektor
Jolanta Dziedzic - wicedyrektor

NAUCZYCIELE

Szczerbiński Mariusz - dyrektor, historia  

Dziedzic Jolanta - wicedyrektor, nauczyciel bibliotekarz 

Bidzińska Joanna - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

Brzeźnicka Beata- j. niemiecki
Gawron Ewa- plastyka, 

Gawrońska Danuta - pedagog

Glanda Bożena - edukacja wczesnoszkolna

Hapczyn Marta- rewalidacja
Jaros Maria- wf
Borowski Janusz - religia

Kamińska Grabka Karolina - matematyka

Piktas Kinga - język polski

Kołodziej Beata - wychowanie fizyczne, 

Kościołek Iwona - rewalidacja

Kotaś Barbara - matematyka
Krycka Monika- chemia, fizyka

Lach Dorota - język polski

Łojek Małgorzata - muzyka

Maciąg Marta - edukacja wczesnoszkolna

Młodawska Ewa - j. polski

Molenda Małgorzata - przyroda 

Oksiuta Justyna- religia
Połetek Grażyna- geografia
Potrzeszcz Renata- logopeda

Pronobis Anna - język angielski, język niemiecki

Ramski Piotr- matematyka

Religa Jolanta - edukacja wczesnoszkolna

Rynio Wojciech - informatyka

Skalmierska Iwona- rewalidacja

Sołtys Agnieszka - wychowanie fizyczne

Szmyd Renata - historia , wos

Turbakiewicz Ewelina - jezyk angielski

Wąs Piotr - j. polski, biblioteka

Wszoła Iwona - matematyka

Zielińska Anita - j. angielski

ADMINISTRACJA

Olszewska Tatiana – sekretarz szkoły 

Marzena Rogula - księgowa

Cichoń Iwona - pomoc nauczyciela
Jagiełło Derlatka Dominika- pomoc nauczyciela

PRACOWNICY OBSŁUGI

Dębicka Halina 

Grzegorska Krystyna

Kaczmarski Jarosław

Pałasz Dorota

Pastuszko Dorota

Chuchmała Aneta

ŚWIETLICA SRODOWISKOWA

Iwona Bednarska Kita

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

Maria Brzeźnicka

 
   
Copyright (c)2013 BIP-PSP3 OSTROWIEC ŚW.